O tvůrci

píšu Reflexivní lyriku, popis postav nebo furson formou básně někdy i kratké příběhy

Tvůrčí psaní