Pravidla furrici.info


Tady jsou nová pravidla furrici.info. Přečti si je, prosím.

 1. Provozovatelé stránky si vyhrazují právo
  1. Zamítnout registraci, nebo zrušit účet, který nebude splňovat jejich představu o korektnosti.
  2. Změnit pravidla webu (uživatelé budou informování).
  3. Právo kdykoliv ukončit provoz stránky bez udání důvodu.
  4. V případě podezření z porušování pravidel webu pročítat zprávy ve vzkazníku.
 2. Provozovatelé stránky se zavazují
  1. Nepředat, natož neprodat soukromé informace třetí straně. Výjimku tvoří nutnost předání informací policii ČR.
  2. Maximálně zabezpečit a chránit povinné osobní údaje (login, heslo, e-mail).
 3. Registrovaní uživatelé této stránky
  1. Výslovně souhlasí s tím, že veškerý obsah zveřejňují na vlastní riziko. Provozovatelé nenesou žádnou zodpovědnost za uživateli nahraný obsah.
  2. Souhlasí s tím, že obsah webu je moderován a berou na vědomí, že v případě nutnosti mohou provozovatelé nahlížet do soukromých zpráv.
  3. Souhlasí s Ochranou osobních údajů.
  4. Nesmí sdílet svůj účet s dalšími lidmi.
  5. Nesmí poskytovat osobní informace o ostatních členech třetí straně (dalším osobám).
  6. Nesmí zneužít zde získané informace, například pro vydírání nebo pro obchodování s nimi.
  7. Nesmí porušovat platné zákony České republiky.
  8. Musí se chovat slušně a ohleduplně k ostatním uživatelům.
  9. Musí respektovat rozhodnutí administrátorů a moderátorů webu.
  10. Nesmí provokovat, urážet ani úmyslně vytvářet negativní prostředí mezi uživateli.
 4. Velmi důležité dodatky
  1. K případnému porušení pravidel se přistupuje individuálně.
  2. Vážné protiprávní jednání bude nahlášeno příslušným orgánům pro zahájení trestního stíhání.
  3. Tato stránka je přístupná i nezletilým, vyžadujeme respektování zákazu publikování obsahu pro dospělé v jiných, než k tomu určených sekcích!
  4. Obtěžování ostatních uživatelů zde nebereme na lehkou váhu.
  5. Jedná se o soukromou stránku, provozovatelé proto nemají věcný závazek vyhovět jakýmkoliv požadavkům.