O tvůrci

Proste furry maľovačka. Digital aj Tradicional, Sketch. (SFW, a občas aj NSFW)!

Zakázky

nie vždy ich mám. Pretože mam toho veľa a nemam čas.

Digitální tvorba