Povídání o furry

Stručný článek o podstatě, projevech, historii a problémech furry fandomu.

Co je Furry?

Furry [ˈfɜːri], česky někdy zjednodušeně vyslovováno jako "fury", nebo "fary". Pod tímto pojmem se skrývá žánr fantasy, který se vyznačuje antropomorfizováním (polidšťováním) zvířecích postav. Většina členů furry fandomu má svojí zvířecí postavu, která ho reprezentuje. Ačkoliv to nemusí být na první pohled patrné, furry je velmi široké téma a pro jeho pochopení pouze toto vysvětlení nestačí.

V první řadě je nutno poukázat na stále rostoucí popularitu tohoto fenoménu. Od konce devadesátých let, kdy česko-slovenský furry fandom vznikl, se počet členů každoročně zvedal o desítky až stovky - v dnešní době je pouze v Česku a na Slovensku v řádů tisíců fanoušků tohoto žánru. Z toho plyne, že složení členské základny je velmi pestré, ať už co se týče věkových, zájmových i profesních skupin. Mnoho furríků se často hlásí i k jiným subkulturám a tak dochází k různým formám jejich vzájemného ovlivňování.

Projevy a životní styl

Každý furrík je ve svém "furrijství" naprosto jedinečný. Důvodů, proč se člověk stane furríkem, je opravdu spoustu a nelze je ani všechny vyjmenovat. Dá se říci, že co furrík, to jeden dlouhý, jedinečný příběh. Mnoho furríků se ale k fandomu dostalo cestou fanouškovství nějakého filmu, knížky nebo jiného díla. Někteří furríci obdivují vizuální stránku furry fandomu a baví je tvořit postavy (charaktery). Jiní vnímají furry zase ze spirituálního hlediska a zvířecí alterego jim slouží jako průvodce životem, podobně jako totemové zvíře indiánů.

Fursuit od multicolorbark.com
Fursuiting již díky úžasně propracovaným kostýmům překračuje svojí popularitou hranice fandomu.
Fursuit od Multicolor Bark

Společné pro všechny furríky jsou ale některé projevy furrijství. Mezi aktivity spojené s furry patří například výtvarná tvorba. Takzvaný "furry art" vyobrazuje furry postavy a jejich světy. Fanfiction zahrnuje psaní povídek, románů či komiksů, jako je například třídílný Khiray of the river od Ronalda W. Klempa.

Dále lze zmínit roleplaying (hraní své postavy) v kostýmu nazývaným "fursuit". Kostýmy si furríci tvoří sami, nebo si je nechávají vyrobit na zakázku. Dalším celkem běžným projevem furrijství je sbírání zvířecích plyšáků, artu, sošek a dalších předmětů s jejich zvířecími oblíbenci nebo furry tématikou.

V běžném životě furríka na první pohled nejspíš nepoznáte. Můžete nanejvýše tušit podle tapety na mobilu, nebo počítači. Furríci jsou v civilu zcela běžní lidé a málokdy se nějak výrazně odlišují.

Plakát Lvího krále
Lví král je kultovním filmem, který stál u zrodu československého furry fandomu.

Pravděpodobné počátky furry

V době, kdy byl internet ještě v plenkách, už začaly vznikat první diskusní skupiny. Objevovaly se diskuse kolem kreslených filmů a jejich zvířecích postav s lidským chováním. Mezi furríky se traduje, že právě toto téma s názvem "Funny animals" bylo počátkem obrovského boomu furry. Téma si našlo své příznivce. Ti svou fantazii rozvíjeli hledáním možností tyto světy rozvíjet do více "dospěláckých" podob.

Jedním z takto diskutujících osob byl i Steve Gallacci, autor komiksu "Albedo Anthropomorphics". Tento lehce militaristicky laděný sci-fi příběh je považován za jeden z impulsů, jenž daly vzniknout termínu "furry". Původní označení "funny animals" bylo nejen dlouhé, ale považte - označit termínemem "funny animal (legrační zvířátko)" králíka oblečeného do výzbroje americké armády držícího v ruce ostřelovací pušku bylo poněkud... netrefné. Proto vznikl název kratší a mnohem univerzálnější - furry.

Cover prvního vydání Albedo Antropomorphics
Cover prvního vydání Albedo Anthropomorphics.
Předchozí verze furrici.info
Předchozí verze furrici.info

Historie českého fandomu a stránek furríci.info

Koncem devadesátých let započal rozvoj českého internetu a začaly se shlukovat zájmové skupinky, které více či méně připomínaly furry fandom. Na mysli je například fanklub filmu Lví král, nebo diskusní téma o zooantropomorfizaci na MAGEO.cz Na přelomu milénia se zmíněné skupiny našly a daly dohromady.

V té době vznikl web furry.cz, který měl za úkol sdružit české a slovenské furríky. Na základě vnitřních rozepří ve wedení webu byl roku 2005 vytvořen projekt Furríci (furrici.info). Web původně neměl nahradit funkci stránek furry.cz, ale doplňovat ji. Cílem bylo vytvořit informační portál pro ty, kdo se rozhodli z furry.cz odejít. Později byla na základě hlasování členů rozšířena funkcionalita na plnohodnotný komunitní portál.

Furry jako fetiš - nevydařené medializace a kontroverze

Prvotní medializace furry bohužel proběhla v rámci televizní show MTV "Sex 2000". V reportáži vystupoval mladý chlapec popisující furrijství jako svou sexuální fetiš. Tím se furry fandomu přiřkla nepříliš lichotivá nálepka, coby skupině sexuálních deviantů. Inspirovali se tím například tvůrci seriálu Kriminálka Las Vegas v příběhu, kde jednoho furríka omylem zastřelili v kostýmu mývala. To samo o sobě není tak zajímavé, proto tvůrci celý příběh opepřili tím, že zavedli diváka na smyšlenou furry akci, kde všichni ti "divní lidé" hromadně zkupovali furry porno. Společný čas potom trávili souloží ve svých zvířecích kostýmech apod. Tato popularizace vyvolala ve furry fandomu vlnu pozdvižení a mezi veřejností vyvolala kontroverzi, která víceméně trvá dodnes a činí toto téma stále ožehavým.

Mezi furríky se opravdu najdou tací, pro které je furry fetiší. Není to ale výsadou furry - to dělají různí fanoušci čehokoliv. Těm, kteří svůj soukromý ložnicový život se svým furrijstvím nikterak nespojují, taková nařčení vadí. Bohužel média chtějí hledat senzace a bulvární informace jsou bez ohledu na jejich pravdivost dnešní největší hybnou silou, protože se dobře prodávají.

Scéna vyšetřování s kriminálky Las Vegas
Nechvalně známý díl kriminálky Las Vegas, který z furríků udělal skupinu sexuálních deviantů.

Problematika medializace furry tkví ve zjednodušování a generalizaci informací. Každý furrík má zcela individuální přístup k podstatě furrijství a nejde jeho výpověď uplatnit pro všechny furríky. Téměř všechny reportáže o furry tak jsou jednostranně zaměřené, nevypovídající či až zavádějící. Teprve v posledních letech můžeme zaznamenat snahu reportérů o co nejobjektivnější přístup k tomuto tématu. Nicméně pro opravdu objektivní informace a sondu do světa furry by bylo třeba provést vědeckou studii.