O tvůrci

Mojí profesní specializací je obecně vzato grafika, věnuji se tradiční (akvarel, akryl, pastelky) a z části i digitální (převážně vektor, ale také malba) tvorbě. Zajímám se o animaci, se kterou mám základní zkušenosti.

Zakázky

Aktuálně nenabírám zakázky.

Digitální tvorba

K digitální tvorbě si po dlouhé době hledám cestu zpět převážně skrze designy a různé drobné či praktické grafiky. Ráda pracuji vektorem a zkouším nové techniky.

Tradiční media

Věnuji se, pokud by se to tak dalo nazvat, vanilla anthro artu. Pohybuji se na poměrně široké škále od realismu až ke cartoonu a ráda míchám prvky obou stylů dohromady. Experimentování mě baví, jsem vtomto směru nadšený objevitel. K tvorbě používám již mnoho let akvarelové barvy, v poslední době pracuji ale také s akrylem. Pastelky u mě také mají své stálé místo.